Jak uzyskać kredyt na inwestycję?

Home   »    porady kredytowe   »    Jak uzyskać kredyt na inwestycję?

Kredyty inwestycyjne – warto zrozumieć.

Przedsiębiorca, które chce sfinansować inwestycję mającą na celu zwiększenie lub utrzymanie bieżącej wartości majątku trwałego firmy często – jeśli nie prawie zawsze – musi posiłkować się kredytem inwestycyjnym. Inwestycja taka może oznaczać zakupienie nowego środka transportu, zainwestowanie w nieruchomość czy też kupno licencji lub patentu na wykorzystanie nowych technologii.

Kredyty dla Firm

Przed rozpoczęciem starań o uzyskanie kredytu inwestycyjnego warto jednak dokładnie przeanalizować swoją sytuację i postarać się ocenić czy aby na pewno taki kredyt jest odpowiednim rozwiązaniem. W przypadku bowiem gdy inwestycja ma polegać na zakupie nowego środka transportu dla firmy, lepszym rozwiązaniem może okazać się na przykład leasing.

kredyty dla firm

Po zdecydowaniu o tym, że kredyt inwestycyjny jest najlepszym rozwiązaniem dla naszej firmy, należy przystąpić do wyboru odpowiedniego banku, w którym o takowy kredyt będziemy się ubiegać. Warto wybrać taki bank, który dysponuje najlepszą ofertą dla przedsiębiorców i w którym zaciągnięcie kredytu hipotecznego będzie właściwym posunięciem.

Należy więc zapoznać się z ofertą wielu różnych banków, z uwzględnieniem prowizji i opłat przez nie pobieranych przed udzieleniem kredytu. Niektóre z nich mogą bowiem pobierać opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego, nie dając jednocześnie gwarancji, że takowego kredytu udzielą. Warto także sprawdzić sposób ustalania oprocentowania w poszczególnych bankach oraz wysokość wkładu własnego wymaganego przez nie do zgody na sfinansowanie inwestycji.

Po dokonaniu wyboru najbardziej odpowiedniego banku, kolejnym krokiem powinno być złożenie wniosku kredytowego wraz z dokumentami wymaganymi przez bank. We wniosku kredytobiorca musi określić bardzo dokładnie jaka kwota jest mu potrzebna na wykonanie inwestycji, a także w jaki dokładnie sposób chce ją przeznaczyć. Oznacza to, że konieczne jest przygotowanie podstawowej specyfikacji oraz kosztorysu całej inwestycji. Jeśli kredyt ma dotyczyć złożonych inwestycji, może być konieczne dostarczenie kompleksowego biznesplanu.

Bardzo duże znaczenie mają także zabezpieczenia, których przedsiębiorstwo może udzielić. Związane jest to z chęcią zabezpieczenia przez bank swoich interesów na wypadek problemów finansowych kredytobiorcy. Podobnie jak na przykład w przypadku kredytów mieszkaniowych, najlepszym zabezpieczeniem z punktu widzenia banku jest zabezpieczenie na nieruchomości.

Do wniosku kredytowego przedsiębiorca musi dołączyć także wszelkie dokumenty, które potwierdzają przychody osiągane przez firmę. W tym celu konieczne jest dołączenie np. deklaracji podatkowym z wymaganego przez bank okresu.

Po dostarczeniu wszystkich dokumentów przez potencjalnego kredytobiorcę, pracownicy banku dokonują szczegółowej analizy jego sytuacji i decydują o tym czy możliwe jest udzielenie mu kredytu inwestycyjnego na warunkach, jakich oczekuje. Podobnie jak w przypadku kredytów konsumenckich, decydujące znaczenie ma zdolność kredytowa przedsiębiorstwa wnioskującego o takie finansowanie.

Jeśli bank wyda pozytywną decyzję kredytową, następuje podpisanie umowy kredytowej, co oznacza, że firma skutecznie zakończyła proces ubiegania się o kredyt inwestycyjny. Oczywiście szczegółowe zapisy umowy kredytowej podlegają negocjacjom, dlatego warto zrobić wszystko, by w jak największym stopniu spełniała ona oczekiwania przedsiębiorstwa. Warto również przed podpisaniem umowy skonsultować jej treść z prawnikiem, by mieć całkowitą świadomość dotyczącą tego, co się podpisuje.

Warto także pamiętać o tym, że podpisanie umowy kredytowej nie musi oznaczać automatycznej wypłaty środków, o które wnioskował przedsiębiorca. Najczęściej w umowie nie ma bowiem konkretnej daty wypłaty pieniędzy, a bank uzależnia to od spełnienia przez firmę warunków uruchomienia kredytu. Jednym z takich warunków może być na przykład ustanowienie konkretnego zabezpieczenia kredytu przez przedsiębiorstwo.

Jeżeli chcesz sfinansować inwestycje typu Project Finance koniecznie zapoznaj si z wpisami na blogu poświęconym finansowaniu inwestycji w nieruchomości http://kredytydeweloperskie.pl/blog/